تماس با انتشارات پادینا

اطلاعات کاربر

موسسه

انتشارات پادینا

مسافت (کیلومتر) زمان (دقیقه)
از محل شما تا آنجا 0.0 0.0
از آنجا به محل شما 0.0 0.0

جعبه کسب و کار

صرفا برای مشاغل عضو

آگهی ها

پست ویژه کتاب

کد آگهی 133

پست ویژه کتاب عنوان آگهی

پست کتاب توضیحات آگهی

Feb. 17, 2020, 7:53 p.m. تاریخ آگهی

کتاب سیستم عامل

کد آگهی 115

کتاب سیستم عامل عنوان آگهی

سیستم عامل توضیحات آگهی

Dec. 19, 2019, 5:17 p.m. تاریخ آگهی

محصولات و خدمات

دنیامال

پایگاه داده ها: از تئوری تا مهندسی

33 - کتاب

6954-48479-50056

موجود

قیمت 40000 تومان

تخفیف 0 تومان

دنیامال

سیستم عامل: مفاهیم اساسی، اصول طراحی و مهندسی

33 - کتاب

978-600-8588-86-3

موجود

قیمت 40000 تومان

تخفیف 0 تومان

دنیامال

رویاهایت را بساز

33 - کتاب

978-622-6161-16-9

موجود

قیمت 17000 تومان

تخفیف 0 تومان

دنیامال

نغمه های عاشقانه

33 - کتاب

978-600-8588-22-1

موجود

قیمت 7000 تومان

تخفیف 0 تومان

×

Donyamall has been copyrighted by DMS kish company.